Lempäälä: Sarapiston keto

Sarapistoon kuuluu arvokkaana osana rautakautinen kalmistoalue, arkisesti muinaismetsä ”Muikkari” ja viime suvet lampaiden laitumena ollut keto. Museovirasto on pintapuolisen tutkimuksen perusteella merkinnyt hautapaikkoja ainakin metsän kedon puoleisella reunalla, Keskuskadun tuntumassa. Ennen kevyen liikenteen väylän tekemistä Museovirasto tutki tarkoin maapohjan lammaslaitumen kohdalta. Ainakin kampakeraamisia ruukunkappaleita löytyi. Alue on kunnan, mutta muinaismuistolain perusteella Museoviraston valvonnassa. Siksi ”Muikkarista” ei saa ilman lupaa katkoa mitään eikä kaivella maata.


Lempäälä: Sarapiston keto
Sarapisto, 37550 Lempäälä