Valkeakoski: Rapolanharju

Rapolanharju on eräs maamme merkittävimpiä esihistoriallisia linnavuoria, joka on ollut käytössä ainakin vuosina 800–1250. Harjun ylärinteiltä on löydetty suuri määrä asuinsijoja ja -kuoppia, tulisijoja sekä muita merkkejä asumisesta. Linnavuoreen liittyy kiinteästi harjun lounaisrinteellä sijaitseva laaja muinaismuistoalue.


Valkeakoski: Rapolanharju
Sääksmäentie 772, 37700 Valkeakoski